Bezpečnostní

Bezpečnostní fólie

Sklo dostatečné tloušťky opatřené vhodnou bezpečnostní fólií,může sloužit jako mechanická zábrana:
  

  • zpomalující postup pachatele do objektu
  • zamezující prohození cizích předmětů, ať už se jedná o pevná tělesa typu kámen, dlažební kostka nebo zápalné láhve a výbušniny
  • chránící proti účinkům tlakové vlny při explozi


Fólie může zabránit zničení předmětů i ve výkladních skříních krytých mřížemi.
Dalším příznivým účinkem je ochrana proti vysypání střepů po roztříštění skla. Po úderu do skleněné tabule,opatřené bezpečnostní fólií,se sice objeví praskliny v četnosti úměrné síle úderu, ale popraskané sklo zůstává nalepeno na fólii. Nehrozí vysypání střepů a pořezání osob! Potřeba přesklení není akutní.
Fólie zpomaluje i šíření požáru. Má vysokou odolnost proti teplu a vykazuje samozhášecí efekt. Nechráněné prosklené plochy žárem mnohem rychleji popraskají, střepy se vysypou a průvan mezi vzniklými otvory podporuje požár.

V zahraničí bývají fólie speciálně testovány a připouštěny i k úpravě skel na protipožární.

Další vynikající vlastností fólie je ochrana proti UV záření. Zatímco běžné sklo většinu UV spektra propouští, bezpečnostní fólie až 99% omezují průnik spektrálních složek slunečního záření v pásmu UV. Tyto složky působí značně finanční škody, zejména obchodníkům na vystaveném zboží. Vyblednutím barev trpí látky, oděvy, kožené zboží. V domácnostech jsou obdobně postiženy záclony, závěsy, koberce či nábytek. Použití fólií přináší tedy i několikanásobně větší stabilitu barev, jak jednoznačně prokazují v zahraničí prováděné zkoušky,založené na porovnání chráněných a nechráněných vzorků referenční modré barvy.